Firmatur- Norge eller utlandet?

02 april 2020
Johanne Hansen
Firmatur- Norge eller utlandet?

Mange virksomheter har forstått verdien av et godt sammenhold på arbeidsplassen. Det er simpelthen mer lønnsomt hvis man har medarbeidere som trives sammen. Et godt arbeidsmiljø er derfor alfa og omega for virksomhetens suksess. 

Det er mange måter å få et godt arbeidsmiljø i virksomheten. Først og fremst skal man skape et kontorlandskap som fremmer godt samarbeid, og produktive medarbeidere. Det er derfor viktig å kikke på de fysiske rammer på arbeidsplassen, samt interiør og ventilasjon. Virksomheten skal også ha en åpen dialog med medarbeiderne, for å finne ut av hva som er nødvendig, for at hver enkelt skal levere optimalt.   

Når de fysiske rammer er på plass, så er det på tide å kikke nærmere på stemningen mellom medarbeiderne. De fleste medarbeidere har bruk for et åpent, tillitsfullt miljø, hvor hver enkelt blir sett, respektert og anerkjent for det arbeidet de gjør. 

Det som mange fremhever, når de skal beskrive hva som er viktig på en arbeidsplass er, inspirerende oppgaver, muligheten for å utvikle seg og gode kollegaer. En suksessfull virksomhet skal altså prioritere sammenholdet mellom kollegaerne. 

Dette kan selvfølgelig gjøres på mange måter, men det er helt opplagt å prioritere samværet. Gjennom å tilbringe tid sammen, også utenfor arbeidsplassen, så vil man få mulighet for å se nye sider hos sine kollegaer. Dette vil igjen øke mulighetene for å få skapte flere vellykkede samarbeider. 

Mange virksomheter er derfor begynt å arrangere firmaturer. For mange, er det viktig at det er en firmatur med mening. Det betyr at den skal tilpasses den enkelte virksomhet, og medarbeidernes behov. Mange velger å ha fokus på teambuilding, samarbeid og inspirerende felles opplevelser. 

For å spare tid og ressursen, kan det derfor være en god ide å kontakte profesjonelle utbydere av firmareiser. På den måten kan du få skreddersydd en tur som passer til din virksomhet. Gir det mest mening med en actionfyldt naturopplevelse her i Norge, eller har man bruk for en inspirerende kulturell reise i en europeisk storby?

Her kan du se eksempler på firmareiser i Norge og utlandet. 

Ved å rådføre seg med noen som har erfaring med firmareiser, så kan du finne den beste løsning for din virksomhet. 

 

 

Flere nyheter